Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

1. Úvod

Táto politika ochrany osobných údajov (ďalej len „Politika“) popisuje, ako spracúvame osobné údaje na tejto webovej stránke. Tým, že používate túto webovú stránku, vyjadrujete súhlas s touto Politikou ochrany osobných údajov.

2. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Alpha Decor Covering s.r.o. sme zodpovední za spracovanie osobných údajov v súlade s touto Politikou a platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov.

3. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame výlučne na stanovené účely, ktoré sú uvedené v našej Informačnej klauzule o ochrane osobných údajov.

4. Práva zákazníkov osobných údajov

  • Právo na prístup: Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame.

  • Právo na opravu: Ak sú osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, máte právo požiadať o ich opravu.

  • Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú už potrebné na plnenie stanovených účelov alebo ak existuje iný oprávnený dôvod na vymazanie.

  • Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v určitých situáciách.

  • Právo na prenos údajov: Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov inému subjektu.

5. Záručné opatrenia pre ochranu osobných údajov

Podnikli sme primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zničením, strátou, zmenou alebo neoprávneným spracovaním.

6. Informačná klauzula o ochrane osobných údajov

Každý zákazník bude informovaný o tom, ako sú jeho osobné údaje spracúvané, a bude mu poskytnutá príslušná Informačná klauzula o ochrane osobných údajov, ktorá obsahuje informácie o účele spracovania, právach zákazníka a ďalších dôležitých informáciách.

7. Kontakt pre ochranu osobných údajov

Pre akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete kontaktovať Alpha decor S.R.O na adrese Tomášikova 5 Bratislava.

Táto Politika ochrany osobných údajov je určená na usmerňovanie našich postupov ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke a môže byť prispôsobená konkrétnym potrebám a právnym predpisom v danej jurisdikcii.